۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [آ]


آ

آب و هوای افغانستان
آبش خاتون
آپوکریفا (Apocrypha)
آتش‌سوزی سینما رکس
آتشکدۀ نوبهار
آخناتون
آخندزاده، محمدعمر (ملا عمر رهبر طالبان و امير امارت اسلامی افغانستان)
آدام اسمیت
آدم و حوا
آرامی، زبان
آرتی، غلام‌محی‌الدین
آرشیف ملی افغانستان
آرمان، محمدحسين
آريا
آريان، عبدالطيف
آريانا (دائرةالمعارف افغانستان)
آريانا (دانشنامهٔ رایانه‌ای افغانستان)
آريانا (شرکت هواپیمايی افغانستان)
آريانا (مجله، نشريه انجمن تاريخ افغانستان)
آريانا (نام‌های تاريخی افغانستان)
آريانا (يکی از شبکه‌های تلویریونی افغانستان)
آريانفر، عزيز
آريايی، زبان
آريايی، قوم
آزاد کابلی، میر محمدعلی خان
آزادی
آشور
آشوری، داریوش
آصفی، همایون شاه
آق کپرک
آل احمد، جلال
آل سامان
آل سلجوق
آل شنسب (نگاه کنيد به: غوریان)
آل طاهر
آل کرت
آلمان
آناهیتا
آنتونی گیدنز
آنكتيل دوپرون، ابراهام
آمريکا *
آمودريا
آموزش جنسی
آموزش و پرورش در افغانستان
آموزگار يگانه، ژاله
آوازخوانان افغانستان
آهنگ، محمدآصف
آی خانم
آيين، غلام‌علی
آيينه، محمديوسف