۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [خ]


خ

خادم، قيام‌الدين
خاکی، عبدالرئوف قندهاری
خالص، محمديونس
خبرگزاری‌های افغانستان
ختک
ختک، خوشحال‌خان
خټګر، فتح محمد
خدا
خدابخش
خدایان مصر
خدایان یونان
خرابات
خراسان
خراسان بزرگ
خراسانی، ابومسلم
خرم، عبدالکريم
خسته، خال‌محمد
خط (دبیره یا خط نوشتاری)
خط (هندسه)
خط آرامی
خط اوستايی (دين دبيره)
خط ديورند (خط مرزی افغانستان و پاکستان)
خط سومری
خط میخی
خط هیروگلیف [*]
خلفای راشدين
خلیل، محمدابراهیم
خلیل زاد، زلمی
خليلی، خليل‌الله
خليلی، عبدالکريم
خمینی، روح‌الله
خونيرث
خيام، عمر
خيبر، مير اکبر
خوارزمشاهیان
خورشيد [*]
خوش‌نويسان افغانستان
خوش‌نويسان ايران
خوش‌نويسی (هنر)
خوش‌نويسی در افغانستان
خوش‌نويسی در ايران
خيال، حفيظ الله