۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [ز]


ز

زابل
زابلستان
زابلی، عبدالمجيد
زاخیل وال، عمر
زبان
زبان اوستايی
زبان بخدی (زبان بلخی)
زبان پشتو
زبان تخاری
زبان ترکی
زبان دری (زبان فارسی دری = زبان فارسی)
زبان سغدی
زبان سنسکريت
زبان فارسی باستان
زبان فارسی ميانه
زبان هند و آريايی
زبان هند و اروپايی
زبان‌های آريايی
زبان‌های افغانستان
زرتشت (زردشت)
زرتشتگری
زرتشتيان
زردشت بهرام پژدو
زرنج
زرياب، سپوژمی
زرين‌کوب، عبدالحسين
زغال‌سنگ (تاريخچه استخراج زغال‌سنگ در افغانستان)
زکات
زلاند، جليل
زلاند، سارا
زلزله
زمان
زمان زرتشت
زمين
زمین‌شناسی
زمين داور
زنادقه
زنديان
زهری، عبدالحميد
زهما، علی‌محمد
زيار، مجاوراحمد
زيديه
زين‌الاخبار