۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [ش]


ش

شادان، سيما
شادان، عبدالله
شادان، کريم
شادکام، عبدالله نوابی
شام آخر
شامپوليون، ژان فرانسوا
شامل، میر علی‌احمد
شاه دو شمشيره
شاهدان يهوه
شاه محمود خان
شاهنامه فردوسی
شایان، فريد
شایق افندی، محمدهاشم
شايق جمال، ميرغلام حضرت
شبرغان
شبکه جهانی آريانا
شرعی جوزجانی، سيد عبدالحکيم
شرق، محمدحسن
شرکت هوایی آریانا
شريعتی، علی
شعاع، مير علی‌اصغر
شعر سپید در افغانستان
شعله جاويد (جريده)*
شعور، اسدالله
شفا، شجاع‌الدين
شفيعی كدكنی، محمدرضا
شفیق، محمدموسی *
شق‌القمر
شمعریز، محمدرفیق
شمس‌النهار (جريده)
شناخت (اپيستمولوژی = Epistemology)
شورای حل و عقد
شورای ملی افغانستان (پارلمان افغانستان)
شهرانی، عنايت‌الله [*]
شهرانى، نعمت‌الله
شهرستانی، شاه علی‌اکبر
شهرهای افغانستان
شهید بلخی
شیر دروازه (کوه در کابل)
شيرزوی، گل‌آغا
شيطان (رجوع شود به: ابليس)
شيعه (رجوع شود به: تشيع)
شيفته، گل‌احمد
شیلر، فریدریش
شينواری، اميرحمزه