۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [ن]


ن

نئاندرتال
ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)
نادری، سيد منصور
ناسيوناليسم (Nationalism)
ناسيوناليسم افغانی
ناسيوناليسم ايرانی
ناشناس، صادق فطرت
ناصرخسرو (رجوع شود به: قباديانی)
ناظمی، عبدالطیف
نام‌های تاريخی افغانستان
نام‌های تاريخی ايران
نام‌های خداوند
نالان، خالد
نبی
نبی‌گل (استاد موسيقی)
نخست‌وزيران افغانستان
ندای خلق
نديم کابلی، عبدالغفور *
نزیهی جلوه، محمدکریم
نژاد
نژادپرستی
نشریات افغانستان
نشنال جئوگرافیک
نظام سياسی افغانستان
نظامی عروضی سمرقندی
نظامی گنجوی
نعیمی، علی‌احمد
نفيسی، سعيد
نقشبنديه
نکهت، محمدسعید
نکهت دستگیر زاده، حميرا
نگارستان ملى افغانستان
نگاه، سيد مقدس
نماز
نلسون فرای، ريچارد
نوایی، علی‌شیر
نورانی، جلال
نورستان
نورستانی (زبان)
نورستانی، عبدالحکيم‌خان
نورستانی (قوم)
نورستانی، محمدسرورخان
نوروز [*]
نوسنگی
نوشاخ (بلندترین قله کوه در افغانستان)
نويد، حامد
نهرهای کابل
نهضت اسلامی در افغانستان
نهضت جوانان افغان
نهضت روشانيان
نهضت، محمدحسین
نهضت مدنی افغانستان
نيازی، غلام‌محمد
نیروی بخار
نيـچه، فـريدريش ویلهلم
نیکپی، محمدثنا
نیلاب رحیمی، غلام‌فاروق
نينواز، فضل‌احمد ذکريا
نیوتن، اسحاق