۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [م]


م

ماده
مادها
مارتین لوتر
مارکسیسم - لنینیسم
مارکوزه، هربرت
ماکس مولر، فريدريش
ماکس وبر
مايل هروی، مير غلام‌رضا
مایل هروی، نجيب
مبارز، عبدالحميد
مبلغ، محمداسماعيل
متافيزيک
مجاهدين افغان
مجتمع جامعهٔ مدنی افغانستان
مجددی، صبغت‌الله (رئيس دولت مؤقت مجاهدين)
مجلس سنای افغانستان
مجروح، سيد بهاءالدين
مجروح، سيد شمس‌الدين
مجلس نمایندگان افغانستان
مجلهٔ کابل
محسنی، محمدآصف
محقق، محمد
محمد(ص)، پيامبر اسلام
محمد (مهدی موعود)
محمداختر خان
محمداسماعيل خان
محمدداوود (نخستين رئيس جمهور افغانستان)
محمدزایی، مرتضی‌احمد خان
محمدظاهر (صدراعضم افغانستان)
محمدظاهر شاه
محمد عبدالغنی خان
محمدنادر (شاه افغانستان)
محمدهاشم خان (صدراعظم افغانستان)
محمد یوسف (نخستين صدراعظم دهۀ دمکراسی)
محمودی، عبدالرحمان
مددی، عبدالوهاب
مدرسه گوهرشاد در هرات
مذهب
مرادی غياث‌آبادی، رضا
مردم افغانستان
مردم‌شناسی (Anthropology)
مرزهای افغانستان
مريم مقدس (مادر عيسی)
مروت، همايون
مزار شريف
مزاری، عبدالعلی
مستغنی، عبدالعلی
مسجد الاحرام
مسجد الاقصا
مسعود، احمدشاه
مسعودی، ابواحسن علی
مسيح
مسيح، عيسی
مسيحيان افغان
مسيحيت
مشاهير افغانستان
مشروطيت در افغانستان
مصر
مطبوعات در افغانستان
مظفری، ابوطالب
معاهدهٔ پاریس
معراج
معروفی، محمدیحیی
معين، محمد
مغز انسان
مغول
مغول، چنگيزخان
ملت
ملت‌گرایی
مکتب فرانکفورت
مکتب‌های ادبی
منشور سازمان ملل متحد
منشور کوروش
منظومه شمسی
مواد مخدر در افغانستان
موافقتنامه‌ی بن (در مورد افغانستان)
موافقتنامه‌ی ژنو
مورمون
موزه تاریخ طبیعی آمریکا
موزیم ملی افغانستان
موسسات تحصيلات عالی دولتی
موسولینی، بنیتو
موسی (پيامبر يهود)
موسيقی
موسيقی‌ در افغانستان
موسيقی‌دانان افغانستان
مومند، عبدالاحد (نخستین فضانورد افغانستان)
مومند، عبدالحمید
مومند، محمدگل
مونتسکیو، شارل دو
مهاباراتا
مهاجران افغان
مهاجرت آرياييان
مهدی، محمد (امام زمان)
مهديزاده کابلی
مهر
مهرپرستی
مهرين، نصير
مهوش، فريده
ميان‌رودان (بين‌النهرين)
ميثاق، عبدالکريم
مير سيدقاسم‌خان *
ميلَـۀ گل سرخ (جشن گل سرخ)
میمنه‌گی، غلام‌محمد
ميوندوال، محمدهاشم