۱۳۸۷ آبان ۹, پنجشنبه

بياموز و بشنو ز هر دانشی
بيابی ز هر دانشی رامشی

فراخوان

دانشنامهٔ آريانا مرجعی است که در آن هرکسی در این جهان مى‌تواند به طور آزاد و رایگان به قسمتی از دانش بشری دسترسی داشته باشد. لطفاً اين دانشنامه را حمايت کنيد.

دانشنامه‌ كه‌ معادل‌ فارسى‌ دری دائرةالمعارف‌ عربى‌ است‌، به‌ مجموعه‌ای‌ اطلاق‌ مى‌شود كه‌ اطلاعاتى‌ جامع‌ و در عين‌ حال‌ فشرده‌ دربارهٔ دانسته‌ها و يافته‌های‌ بشر در اختيار خوانندگان‌ مى‌گذارد. گردآوری چنين‌ مجموعه‌هايی مستلزم دانش وسيع در عرصه دانش‏های طبیعی و علوم انسانی است.

اگر مراد ما از "دانشنامهٔ آريانا" همه آن نوشتارها باشد که ميراث دانش بشر است، خواه‏ناخواه این مفهوم، حوزه وسیعی از معارف بشر را، تقریبا به وسعت همه ابعاد حیات و شؤون زندگانی دربر خواهد گرفت.

همین وسعت محتوا و فراخی دامنه "دانشنامه"، بی‏تردید، نیاز به تخصّصهای گوناگون و معارف مختلف دارد که معمولاً در یک نفر، گرد نمی‏آیند و یک دانش پژوه هر اندازه هم بسیارخوان و بسیاردان باشد، معمولاً از گشودن همه گره‏ها و اکتشاف جمیع دقایق و شناخت همه دانش‏ها، ناتوان خواهد بود.

اینجاست که ضرورت مشارکت و همکاری و همدستی دانشوران و متخصّصان مختلف در پژوهش‏های علوم بشری خودنمایی می‏کند.

دانشنامهٔ آريانا امیدوار است از طریق نشر مقالات نکته‏سنجانه و نقّادانه پژوهشگران ساحت‏های مختلف فرهنگ و تمدّن قدیم و جديد، بتواند زمینه‏ی بهتر برای همکاری و مشارکت اهل تحقیق در تدوين اين دانشنامه و دست‏یابی به متون صحیح‏تر و تحلیل‏های منطقی‏تر فراهم سازد و از مجموع آموخته‏ها و اندوخته‏های دانشوران و محقّقان حوزه دانش بشری در این راه استمداد کند.

بنابراين، بدينوسيله از کليه دانشمندان گرامی افغانستان، ايران و تاجيکستان خواهشمنديم که در جهت گسترش و رفع اشتباهات دانشنامه با ما همکاری بفرمايند.

توجه: سرواژه‏های که تاکنون هیچ ویرایشی در آن صورت نگرفته باشد، به رنگ قرمز خواهد بود و چنان‌که صفحه‏ای برای آن ايجاد شود و مقاله‏ی پیرامون آن نگارش يابد، در اين صورت، این پیوند، آبی دیده می‌شود.


پست الکترونيکی: aryanapedia@yahoo.de