۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [ک]


ک

کابل
کابلستان
کابلشاهان
کابينه‌ها(مجالس وزرا)ی افغانستان
کاپيسا
کاتب هزاره، فيض محمد
کارل مارکس
کارمل، ببرک
کاظمی، سید مصطفی
کاظمی، محمدکاظم
کاکړ، محمدحسن
کالاش
کانت، ایمانوئل
کپلر، یوهانس
كتابخانه‌های افغانستان
کتاب مقدس
کتابنامه (مربوط به افغانستان‌شناسی)
کتاب‌های آسمانی
کتاب‌های پهلوی
کتاب‌های شش‌گانه (كتب سته = شش کتاب معروف حدیث اهل سنت)
کرد
کردستان [*]
کرزی، عبدالاحد
کرزی، عبدالحامد
کره زمين
کريستن‌سن، آرتور
کريسمس
کسروی، احمد
کسن، رنه
کشتار غير نظاميان
کشتمند، سلطان‌علی [*]
کشککی، برهان‌الدین
کشککی، صباح‌الدین
کشورکمال، مينا
کشورهای جهان
کلکان
کلکانی، حبیب‌الله
کلکانی، سید عبدالمجید
کليسا
کليسايی تعميدی افغان
کلينی، ابوجعفر محمد
کمیسیون عالی آوارگان سازمان ملل متحد
کمیسیون عالی حقوق بشر
کميسيون مستقل انتخابات افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان[*]
كميسيون‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان
کندهاری، محمدابراهيم
کنفرانس بن
کنفرانس‌های بین‌المللی در مورد افغانستان
كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك
كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان
کوارک (Quark)
کوپرنیک، نیکلاس
کودتای ٢۶ سرطان ۱۳۵٢
کودتای ٧ ثور ۱۳۵۷
کودتای نظامی شانزدهم حوت ۱۳۶۸ (كودتای شهنواز تنی)
کودتای حمل ۱۳۷۱
کوروش پارسی (نخستين شاه هخامنشی)
کوشان، غلام‌حضرت
کوشان، محمد قوی
کوشانیان (سلسله شاهان پيش از اسلام)
کوهستان (کهستان)
کوه سينا
کوه‌های افغانستان
کوهدامنی، عاقل بیرنگ
کهزاد، احمدعلی
کهزاد، محمدنبی
کهزاد، يوسف
کهگدای، نورمحمد
کيانيان
کیهان‌شناسی (Cosmology)