۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [ه‍]


ه‍

هابرماس، يورگن
هابيل و قائن (هابيل و قابيل) [*]
هاتف، عبدالرحيم
هاشمی، سيد سعدالدين
هايدگر، مارتين
هپتالیان
هجویری غزنوی، علی [*]
هخامنشيان (نخستين سلسله پارسی)
هدف، عزيزالله
هرات
هرتسل، تئودور
هرودوت
هروی، مير علی
هريرود
هزاره (قوم)
هزاره، عبدالخالق
هزاره‌جات
هشت ثور ١٣٧١
هشت مارس (روز جهانی زن)
همايون، غلام سرور
همت، محمدموسی
هند (هندوستان)
هندواروپايی
هندوايرانی
هندوکش
هندوگرایی (هندويسم يا آيين هندو)
هندوهای افغانستان
هنر [*]
هنر خوشنويسی
هنرستان غلام‌محمد ميمنه‌گی
هنگامه، زهره
هوتکی، ميرويس‌خان
هوتکيان
هولوکاست
هویت
هویت قومی
هویت ملی
هويدا، ظاهر
هیتلر، آدولف
هيرمند (رود هلمند)
هيرمند (ولايت هلمند)
هیروگلیف (خط يا دبيره)
هنريار، مشعل