۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [ع]


ع

عاجز، آدینه‌محمد خان
عادل، محمدابراهیم
عاشقان و عارفان
عاشورا
عاشورا در افغانستان
عاصی، عبدالقهار
عباسیان
عبدالرحیم‌زی، عبدالملک خان
عبدالظاهر (نخست وزير افغانستان)
عبدالله، عبدالله
عبیدی، محمداعظم
عثمان بن عفان (رض)
عثمان، محمداکرم
عثمان هستی، سيد موسی
عجايب هفت‌گانه جهان‏
عجم
عرب
عرب - افغانها
عبدالرحمن بابا
عبدالظاهر (صدراعظم افغانستان در دهۀ دمکراسی)
عبدالقدير (حاجى عبدالقدير)
عربستان
عزام، عبدالله
عزيز نعيم
عزيزی بانک
عشقری، غلام نبی (صوفی عشقری)
عطار نيشابوری، فريدالدين
عطار هروی، محمدعلی
عطايی، ولی احمد [*]
علم (دانش = Science)
علمی، محمديوسف
علمی، حامد
علوم پزشکی (طب)
علی ابن ابی طالب (ع)
عمر ابن خطاب (رض)
عهد جديد
عهد عتيق
عهدنامه وستفالی ═◄ قرارداد وستفالی
عيد پاک (عيد رستاخيز)
عيد رمضان
عيد فسح
عيد قربان